Privacy Policy

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, TesterPro.ro  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
 
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă de e-mail shop[at]testerpro.ro . 

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, TesterPro.ro le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:
- pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră; 
- pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);
- transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
- informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele TesterPro.ro sau ale firmelor partenere; 

Nu suntem raspunzatori in situatia in care firma de web hosting va avea probleme de securitate.